Maximálně 4 studenti ve třídě

Viktorie Pavlíčková

Je studentkou zdravotnické školy. Ve školním roce 2019 - 2020 absolvovala studijní pobyt v USA, kde zdokonalila svou praktickou znalost anglického jazyka. Pobývala v hostující rodině a plně se zapojila do jejich každodenního života. Nejen, že si přinesla spoustu zážitků, ale i jemný americký přízvuk. V létě 2020 svou zkušenost z pobytu zúročila absolvováním zkoušky Advanced English Certificate. Její hodiny se nesou v klidném duchu. Studenty přirozeně nabádá k mluvení bez ostychu a reaguje na jejich potřeby.