Maximálně 4 studenti ve třídě

O metodě výuky

Výhody výuky ve čtyřech studentech

 • Lektor může lépe sledovat práci i pokroky každého studenta. Snadněji pozná jeho cíle, motivaci, problémy.
 • Pouze čtyři studenti ve skupince umožňují naplánovat individuální obsah hodiny takovým způsobem, aby byla přínosná a efektivní pro každého studenta.
 • To přispívá k významnému pokroku, kdy zejména u začátečníků je možný rychlý přechod na komunikaci pouze v angličtině.
 • U pokročilejších studentů lze hodinu vést pouze v angličtině, protože lektor snadno rozpozná, zda všichni studenti látce porozuměli.

Proč je výuka ve čtyřech studentech
výhodnější než individuální hodiny?

Čtyřčlenné skupinky pod vedením našich lektorů poskytují studentům vyšší kvalitu výuky, a to i ve srovnání s drahými individuálními kurzy. To je možné hned z několika důvodů.

 • Sudý počet umožňuje rozdělení studentů do dvojic a provádění aktivit nebo cvičení, při nichž se zapojují všichni účastníci rovnoměrně.
 • Protože na rozdíl od větších skupin vznikají pouze dva páry studentů, lektor se jim naplno věnuje, snadno postřehne případné chyby, na něž může ihned upozornit a studenty správně nasměrovat.
 • Studenti se mohou při práci v párech vystřídat a vyměnit si partnery, což výuku oživuje.

Metodika a klíčové zásady výuky

 • Naši zkušení lektoři vyučují podle jasně dané metodiky, kterou neustále zdokonalujeme, a to na základě nových poznatků a trendů.
 • Lektoři se na hodinu pečlivě připravují, aby plnohodnotně a k prospěchu studentů využili každou minutu.
 • Studenti v každé hodině aktivně procvičují svoji angličtinu, v jazyku komunikují a co nejvíce mluví.
 • Pokrok studentů u nás neměříme objemem nové látky, kterou na hodině probereme, ale podle toho, jak kvalitně a efektivně studenty naučíme tuto novou látku používat v praxi.
 • Nebudeme Vás nudit gramatikou – tu vysvětlujeme pouze po malých kouscích a ihned Vás ji naučíme používat.
 • Slovní zásobu i gramatiku opakujeme různými způsoby, aby ji studenti co nejvíce zažili a naučili se ji aktivně používat.
 • Lektoři se nesoustředí jen na výuku jazyka. Pomáhají studentům aktivně najít způsob, jak se efektivně učit.
 • Součástí výuky je i domácí příprava, která je založena na pasivním procvičování probrané látky (čtení, psaní, poslech).
 • Zakládáme si na používání moderních technologií, které učíme studenty používat i při domácí přípravě.

Naši lektoři jsou OK

 • Spolupracují s námi už od začátku založení školy, a proto mají velké zkušenosti.
 • Jsou v naší škole spokojení, proto u nás studují i spokojení studenti.
 • Jsou perfektně jazykově vybavení.
 • Motivují studenty a probouzejí v nich přirozenou touhu učit se.
 • Jsou empatičtí a pomáhají studentům zbavit se studu.
 • Mistrně zvládají časový management hodiny i mimo-hodinovou komunikaci se studenty. 
 • Kvalitně a systematicky se připravují na jednotlivé hodiny.
 • Pravidelně se účastní seminářů Oxford University Press a British Centre a zvyšují tak svoji kvalifikaci.

Naši lektoři Vás naučí!

Můžete strávit hodiny s lektorem, který Vás bude nudit a výsledek výuky bude tristní. Nebo můžete přijít k nám a zažít jedinečnou atmosféru a profesionální výuku s lektory, kteří strhnou Vaši pozornost a pomohou Vám objevit jazykový talent.

Protože si uvědomujeme, že zásadní podmínkou pro kvalitní výuku jazyka jsou zkušení lektoři, věnujeme jejich výběru velikou pozornost. Naši lektoři nejprve úspěšně absolvují náročný metodický trénink zaměřený na zvládnutí výukových metod, které tvoří jádro a úspěch naší výukové metody. Během školního roku se účastní pravidelných navazujících školení a tréninků. Rozvíjí a zdokonalují své lektorské dovednosti.

Zápis do jazykových kurzů: Společně vybereme správnou skupinku

Při zápisu se ujistíme o úrovni angličtiny uchazečů a zařazujeme dle úrovně do nejvhodnější skupinky.

Vaše pokroky a kvalita výuky jsou pro nás na prvním místě. Věnujeme velkou pozornost rozdělení studentů do skupinek.

Je to právě velikost skupiny a jazyková úroveň Vašich spolužáků, která Vám může pomoci významně pokročit ve zvládnutí jazyka. Snažíme se proto o to, aby se ve čtyřčlenné skupince sešli studenti, kteří si budou znalostně co nejblíže, a to jak v oblasti mluvené angličtiny, tak v případě gramatiky, poslechu nebo čtení.

Proč to děláme jinak

Možná, že jste už docházeli do jazykové školy, kde jste se ocitli v hodinách, při nichž jste se nudili. Sledovali jste hodinky, přáli jste si konec lekce, protože probíranou látku už jste stokrát slyšeli a měli ji zažitou. Nebo jste se naopak dostali do skupinky, ve které jste nerozuměli ani slovíčku a angličtina se tak pro Vás stala noční můrou. 

Možná, že jste do takové skupiny byli zařazeni jen na základě písemného testu, nebo dokonce na základě svého subjektivního hodnocení. Proto u nás studenty do skupinek zařazujeme jinak.

Osobní setkání

Písemný jazykový test napoví o skutečných schopnostech studenta porozumět mluvené řeči velmi málo. Proto jsme pro Vás připravili osobní setkání před zařazením do jazykového kurzu angličtiny. Čas, který Vám věnujeme, pro nás není plýtváním, ale investicí do Vaší spokojenosti.

Správné zařazení do skupinky je prvním předpokladem  Vašeho jazykového úspěchu, a proto si na něm dáváme mimořádně záležet. Ve správné skupince budete prospívat, rozvíjet se a mílovými kroky se posunete kupředu.

Jak se zapsat do kurzu anglického jazyka?

 • 1. Vyplníte test po internetu.
 • 2. Osobně se na nás přijdete podívat. Pět až deset minut si popovídáme v angličtině, popíšete obrázek, přečtete a přeložíte krátký text.
 • 3. Doporučíme Vám vhodnou skupinku a sladíme Vaše a naše časové možnosti.

Pokud se i přesto nebudete ve vybrané skupince cítit spokojeně, neváhejte nás, prosím, informovat. Vaše spokojenost a jazykové pokroky jsou totiž naší nejvyšší prioritou.

Kdy kurzy začínají?

Začínáme kdykoliv během roku, dle Vašeho přání.

Jaké máme ceny?

Dobrý učitel nemůže být levný, špatný učitel bývá ale v konečném důsledku dražší.

Uvědomujeme si, že hodnota vzdělání je dnes větší než kdykoliv v minulosti. Investice do Vašeho jazykového vzdělání se Vám nemusí vrátit hned, ale vyplatí se Vám v budoucnosti.

To, co Vás činí bohatými, jsou  Vaše vzdělání a zkušenosti. Proto Vám doporučujeme, abyste investovali čas do jazykového vzdělání. Pokud si myslíte, že vzdělání je nákladné, vyzkoušejte si nevědomost. Dobrý učitel Vám dá něco víc než jen domácí úkol...

CENÍK