Maximálně 4 studenti ve třídě

Naši lektoři

Mgr. Martina Krymláková

Vystudovala anglickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V loňském roce úspěšně završila magisterské studium. Při studiu pracovala jako lektorka firemních a individuálních kurzů angličtiny. Má výborné pedagogické schopnosti a excelentní znalost jazyka. Její hodiny jsou vedeny zábavnou formou s důrazem na aktivní využívání procvičované látky.

Bc. Petra Laburdová

Vedoucí kurzů. Vystudovala Fakultu managementu. Mezinárodní certifikát CAE získala v roce 2006. V roce 2011 získala certifikát TEFL a TESL a v roce 2018 certifikát CPE. Několik let žila v zahraničí, kde mimo jiné působila i jako tlumočnice. Mluví brilantní angličtinou. Její hodiny jsou nabité energií, mají rychlý spád a nutí studenty aktivně komunikovat v angličtině.

Viktorie Pavlíčková

Je studentkou zdravotnické školy. Ve školním roce 2019 - 2020 absolvovala studijní pobyt v USA, kde zdokonalila svou praktickou znalost anglického jazyka. Pobývala v hostující rodině a plně se zapojila do jejich každodenního života. Nejen, že si přinesla spoustu zážitků, ale i jemný americký přízvuk. V létě 2020 svou zkušenost z pobytu zúročila absolvováním zkoušky Advanced English Certificate. Její hodiny se nesou v klidném duchu. Studenty přirozeně nabádá k mluvení bez ostychu a reaguje na...

Josef Zahradník

Studuje UHK obor aplikovaná informatika. Absolvoval Gymnázium J.K.Tyla s vyznamenáním . Při studiu vykonal úspěšně zkoušku Advanced English Certificate na úrovni C1. Svou znalost angličtiny zúročuje na letních zahraničních brigádách a při individuální přípravě studentů na maturitu. Je velmi komunikativní a společenský. Jeho vytříbený smysl pro humor vnáší příjemnou atmosféru do výuky. Je velmi trpělivý a ochotný vyjít studentům vstříc. Umí využít moderní technologie při výuce, což je v dnešní...

Mgr. Lucie Skaličková

V roce 2020 úspěšně zakončila magisterské studium Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Během studia získala mezinárodní certifikát FCE. Angličtinu a němčinu vyučuje od roku 2014. Má přirozený učitelský talent a svou energií a komunikativností umí studenty inspirovat k maximálním výkonům.

Mgr. Jana Matoušková

Jana se k nám vrací po mateřské dovolené. Její angličtina je líbívá a na vysoké úrovni i díky dlouhodobému pobytu v USA. Vystudovala pedagogickou fakultu na UHK s aprobací AJ. Je držitelkou CAE certifikátu. Její hodiny jsou vždy velmi dobře připravené. Své studenty umí správně motivovat a tempo výuky vždy přizpůsobuje momentálnímu naladění skupiny. Je zkušenou lektorkou skupinových i individuálích kurzů. Bravurně zvládá veškeré úrovně AJ.

Ing. Eva Dušková

Vystudovala Fakultu managementu a informatiky na Univerzitě v Hradci Králové a s naší školou spolupracuje od roku 2011. Své jazykové znalosti prohlubovala při studiu na St. Giles school v Kanadském Vancouveru. Certifikát FCE získala v roce 2015. V roce 2018 studovala angličtinu na Novém Zélandu. V jejích hodinách se studenti cítí velmi příjemně, vládne v nich přátelská atmosféra a jsou vysoce komunikativní.