Maximálně 4 studenti ve třídě

U nás je bezpečno

05.10.2021 20:43

V této nelehké době se u nás stále můžete cítit bezpečně. Učebny větráme, pravidelně dezinfikujeme a stále dodržujeme bezpečnou vzdálenost a pravidla slušného chování. Let's have some FUN:))