Maximálně 4 studenti ve třídě

Maturitní kurzy angličtiny

Přípravný kurz k maturitě z angličtiny v Hradci Králové

Chcete se pečlivě připravit na maturitní zkoušku základní úrovně obtížnosti anglického jazyka?

  • V tomto kurzu se připravíte  na  novou podobu státní maturity.
  • Zvládnete všechny tři části  maturitní zkoušky – ústní zkoušku, didaktický test (2 subtesty - čtení a poslech) a písemnou práci.
  • Připravíte se na všechny situace, otázky a cvičení, které vás u státní maturity z anglického jazyka čekají.
  • Dozvíte se informace o průběhu, organizaci a obsahu nové maturity.
  • V kurzu budete procvičovat typové otázky, cvičení a poslechy základní úrovně maturity z anglického jazyka.
  • Lektoři vám zodpoví  všechny dotazy a problémy, které se v průběhu přípravy vyskytnou.
  • Důraz  budeme klást především na praktické cvičení dovedností, které uplatníte u maturitní zkoušky.
  • Kurz odpovídá úrovni  A2 - B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky –  mírně až středně pokročilý.

Pro koho je kurz určen?

  • Pro studenty maturitních ročníků středních škol a nástavbového studia, kteří budou  skládat státní maturitní zkoušku v rozsahu základní úrovně z anglického jazyka.

Kdo vás bude učit?

  • Maturitní  kurzy jsou vedeny našimi lektory, kteří prošli speciálním seminářem zaměřeným na písemnou i ústní část maturit. Někteří naši lektoři jsou členy maturitních komisí na středních školách.

Kdy kurzy přípravy na maturitu probíhají?

Pololetní kurzy 1x týdně:

Výuka v těchto kurzech anglického jazyka probíhá ve skupince maximálně 6 studentů,  jednou týdně dvě vyučovací hodiny. 1 vyučovací hodina = 45 minut.

17. září 2012 - 31. ledna 2013

úterý

17.40 - 19.10 h

čtvrtek 16.00 - 17.30 h

Celková cena kurzu : 4 940,- Kč (cena za celé pololetí září - leden)

Počet studentů ve skupince: 6

Sobotní kurzy 1x za 14 dnů:

kurz angličtiny pro maturanty  probíhá každou sudou sobotu 8.00 - 12.00 h

6 víkendů, 30 vyučovacích hodin:

22. září - 1. prosince 2012                                                                                                                                                                                     5. ledna - 23. března 2013                                                                                                                                                                                 9. února - 20. dubna 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Celková cena kurzu: 3 900,- Kč (30 vyuč. hodin)                                           

Počet studentů ve skupince: 6

Potřebujete se informovat nebo objednat kurz? Volejte +420 724 452 922 nebo napište prostřednictvím kontaktního formuláře.

Ke každému kurzu získáte slevu 60% na počítačový program Word manager k výuce slovní zásoby, kterou jsme pro naše studenty získali zakoupením licence Multi.

Kurz anglického jazyka probíhá v prostorách Angličtiny OK v Hradci Králové.